Társaságunkkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok

Kezdőlap

Előterjesztések:

2014:

ELŐTERJESZTÉSEK:

Februári közgyűlés:

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

Előterjesztés – Kecskemét – Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vo-natkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése, a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció Munkaváltozatának és a város 2014-2020-as uniós költségvetési időszakhoz kapcsolódó programjavaslatainak elfogadása

Márciusi közgyűlés:

Előterjesztés – „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv módosítása

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (2013-2015) kiegészítése

Áprilisi közgyűlés:

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása és a 2013. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Előterjesztés – Pályázat benyújtása a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt megvalósítása érdekében

Előterjesztés – „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt programalapjának 3. felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztés – A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítéséhez kapcsolódó csatlakozási szándéknyilatkozat megerősítése

Előterjesztés – A „Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” című pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítása (18.)

Előterjesztés – Közérdekű felajánlás a Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti Közösségi Ház eszközbeszerzésére (27.)

Júniusi közgyűlés:

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása (2.)

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített véleményezési dokumentációk elfogadása (7.)

Előterjesztés – A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos döntések (16.)

Előterjesztés – A KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007-Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése című projekt keretében a Kecskemét – Városföld közötti kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatala (18.)

Előterjesztés – I. A KIK-FOR Kft. és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala ————— II. Beszámoló egyes kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratának módosításáról (25.)

Előterjesztés – „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című kiemelt projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (37).

Szeptemberi közgyűlés:

Előterjesztés – DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001 azonosítószámú „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása támogatásban részesített projekt megvalósítására

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumai

Előterjesztés – A KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002 azonosító számú “Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projekt támogatási maradványáról történő lemondás

Novemberi közgyűlés:

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12) önkormányzati rendelet módosítása

Decemberi közgyűlés:

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés – TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosító számú projekt keretében beszerzett eszközökkel kapcsolatos használati szerződés megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézfenntartó Központ között

 

KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYVEK:

február 12.

március 13.

április 24.

június 12.

szeptember 4.

november 13.

december 18.

2013:
Előterjesztés – „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című kiemelt városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló projektekre beérkezett pályázatok elbírálása. Melléklet

2012:
Előterjesztés – Beszámoló a “Rákóczi út és Vasútkert revitalizációja” tárgyú projektről

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város zajcsökkentési intézkedési tervének elfogadása

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2014. évre vonatkozó Gazdasági Programja

Előterjesztés – Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt projekt megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatala, „Konzorciumi együttműködési megállapodás, támogatásban részesített projektmegvalósítására” c. dokumentum és a projekt Akcióterületi Tervének módosítása.

Akcióterületi Terv

Előterjesztés – Pályázat benyújtása az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján

Előterjesztés
„Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására és a projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv módosítása

Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés – Együttműködési Megállapodás megkötése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel,  a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0015  azonosító számú projekt keretében elkészíttetett „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása” tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak megvalósítása érdekében
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a Népi Iparművészeti Gyűjtemény fejlesztésére az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett “Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” – pályázati felhívásra
Előterjesztés – Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata között, kerékpárút építése céljából
Előterjesztés – “Pályázat benyújtása a Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése érdekében” tárgyú, 345/2011. (X.27.) KH. számú határozat módosítása

2011:
Előterjesztés – A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása
Előterjesztés – “Platán Otthon korszerűsítése” c. pályázat benyújtása, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghírdetett “Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívásra (TIOP 3.4.2-11/1).
Előterjesztés – “Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése” c. pályázat benyújtása, a Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett “Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra (DAOP-4.2.1-11)
Előterjesztés
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése érdekében (DAOP-3.1.1/B-11)
Előterjesztés – „Rákóczi út- Vasútkert revitalizációja” című kiemelt városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini projektekre beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a kecskeméti Városháza kiemelt projektként megvalósítandó felújítására
Előterjesztés – „Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések” (KÖZOP-5.4.0-09-2010-0004) és ”Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása” (KÖZOP-3.4-09-2010-0015) c. projektekhez kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmányok elfogadása
Előterjesztés – „Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázat benyújtása a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. konstrukcióhoz
Előterjesztés – A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása
Előterjesztés – A Kecskeméti zöld forint munkacsoport javaslata a helyi fizetőeszköz bevezetése tárgyában
Előterjesztés – Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése a KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukció keretein belül
Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvétele a COVENANT TWINNING projektben és a projekt keretében csatlakozás a „Covenant of Mayors” Polgármesterek Szövetségéhez
Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés – A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása
Előterjesztés – A “Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekthez kapcsolódó konzorciumi szerződés jóváhagyása
Előterjesztés – “Mezei város és Ürgés Integrált szociális jellegű városrehabilitációja” megvalósítása érdekében Elő-akcióterületi Terv (EATT) módosítása, konzorciumi szerződés jóváhagyása

2010:
Előterjesztés – A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekt Akcióterületi Tervének módosítása és kiegészítése
Előterjesztés – Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása, és az annak érdekében szükséges döntések meghozatala
Előterjesztés – Kecskemét Város elővárosi vasút- és úthálózathoz kapcsolódó közösségi- és vasúti teherközlekedés fejlesztése”
Előterjesztés – Kecskemét Kártya bevezetése
Előterjesztés – A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. szervezeti és működési szabályzatának és felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztés – A Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-vel kötendő keretszerződés, valamint az ez alapján kötendő megbízási szerződés elfogadása
Előterjesztés – A Kecskemét Kártya használatára vonatkozó általános szerződési feltételek
Előterjesztés – “Mezei város és Ürgés Integrált szociális jellegű városrehabilitációja” megvalósítása érdekében Elő-akcióterületi Terv (EATT) jóváhagyása
Előterjesztés – A “Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt városrehabilitációs projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv jóváhagyása
Előterjesztés – A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekt Akcióterületi Tervének elfogadása
Előterjesztés – Pályázat benyújtása “Integrált szociális jellegű városrehabilitáció” megvalósítása érdekében
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című projektre
Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének pályázatához (KEOP-2010-6.3.0/Z) szükséges önerő biztosítása

2009:
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül – A projekt előkészítés” pályázati felhívásra (KÖZOP-2007-5.3)
Előterjesztés – Kecskemét Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének pályázata
Előterjesztés – Cégvezető kinevezése a KIK-FOR Kft. városfejlesztő divíziójának vezetésére

2008:
Előterjesztés – A KIK-FOR Kft. alapító okiratának módosítása, városfejlesztő társasággá átalakítása
Előterjesztés – Pályázat benyújtása a Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi Közlekedés fejlesztése” c. pályázati felhívásra (DAOP-2007-3.2.1)
Előterjesztés – A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt pályázat benyújtása
Előterjesztés – A Rákóczi út és Vasútkert revitalizációs tanulmányterve
Előterjesztés – A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása

Jegyzőkönyvek, határozatok:

2012:

„Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt projekthez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Dr. Zombor Gábor polgármester
I/1. melléklet – akcióterületi terv
III/1. melléklet – Működési Kézikönyv

2011:
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. október 27-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 30-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 26-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 9-én megtartott üléséről

2010:
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 18-án megtartott rendkívüli üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 29-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 27-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 24-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 16-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. október 28-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. december 16-án megtartott üléséről

2009:
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 26-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 28-án megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 2-án megtartott üléséről

2008:
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 24-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-én megtartott üléséről
J E G Y Z Ő K Ö N Y V – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 18-án megtartott üléséről