Cégtörténet

Kezdőlap

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. önálló, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasága, amely jelenlegi formájában 2010. július 1-je óta működik.

A városfejlesztő társaság jogelődje már korábban, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 535/2008. (XII. 18.) KH. sz. határozata alapján kezdte el működését, a KIK-FOR Kft. divíziójaként. A városfejlesztési feladatok gazdasági társaság formájában történő szervezését számos körülmény indokolta, mint például az uniós és hazai városfejlesztési elveknek és ajánlásoknak történő megfelelés, vagy a település belső szükségleteiből adódó városrehabilitációs feladatok ellátása.

Az önálló társasági formához vezető út fontos mérföldköve volt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2009. (V.29.) rendelete, amely a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szólt. Ebben a rendeletben nevesítették először a Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint az önkormányzat városfejlesztő társaságát. Ebben a rendeletben kerültek rögzítésre a városfejlesztő társaság feladatai, mint például Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzelések gondozása, a szükséges előzetes tervek (tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok) elkészítése, valamint javaslatok megfogalmazása, illetve a felmerülő problémák kezelése.

Ezt követően Kecskemét képviselő-testülete 153/2010. (IV.29.) KH. számú határozatában döntött arról, hogy önálló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságként létrehozza a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t, amely 2010. július 1-vel kezdte meg működését.

Az elmúlt évek folyamán a társaságunk tevékenységi köre folyamatosan bővült. Így az alapfeladatunk – Kecskemét mindenkor hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített fejlesztések megvalósítása – mellett cégünk alaptevékenységei között szerepel a stratégiai tervezés és programozás, a pályázatfigyelés, projektgenerálás és projektfejlesztés, a pályázatírás, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment tevékenység teljes körű biztosítása. Ezen túl társaságunk foglalkozik komplex terület-előkészítéssel, ingatlanfejlesztéssel, értékbecsléssel, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, műszaki tervezéssel és ellenőrzéssel, építési szakhatósági és közműszolgáltatói ügyintézéssel, valamint beruházás szervezői feladatok ellátásával is. Emellett társaságunk üzemelteti a Kecskemét Kártyát is.

 

Küldetésünk

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. tevékenységét az a cél vezérli, hogy munkájával és eredményeivel hozzájárulhasson egy értékközpontú, harmonikusan fejlődő város kialakításához. Társaságunk törekszik a szakszerű, pontos feladatellátásra, ezzel is elősegítve egy felelősen gondolkodó, nyitott és innovatív vállalkozás képének kialakításához, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város hírnevének erősítéséhez.

Nagy Gábor Tibor

ügyvezető