Műszaki, mérnöki tevékenység

Kezdőlap

BEVEZETÉS

A modern városfejlesztés egyik meghatározó területe, valamint a városi gazdaság motorja a vállalkozásokkal és az ingatlan befektetőkkel történő stratégiai együttműködés. Az új beruházásokhoz szükséges terület-előkészítés, az ingatlanfejlesztés és -befektetés képezheti Kecskemét városfejlődésének egyik új mozgatórugóját, mely tevékenységekben a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. mind meghatározóbb szerepet kíván vállalni.

Az együttműködésnek a kiindulópontja a város gazdasági szereplőivel való szoros kapcsolattartás, a kulcsponti ingatlanfejlesztési projektek meghatározása (pl. meglévő ingatlanok felmérése, értékbecslések készítése, javaslatok megfogalmazása az ingatlan hasznosítására, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása) és a kölcsönös elkötelezettség az elhatározott fejlesztések megvalósítására.

A fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése és eredményes lebonyolítása érdekében a városfejlesztő társaság generálója kíván lenni a helyi ingatlantulajdonosok, befektetők és ingatlanfejlesztők, valamint az önkormányzat közötti hatékony együttműködésnek és koordinációnak.

 

a tevékenység részletezése

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. legfontosabb feladata, Kecskemét mindenkor hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített fejlesztések előkészítése és megvalósítása.

Cégünk alaptevékenységei – stratégiai tervezés és programozás, pályázatfigyelés, projektgenerálás, projektfejlesztés, pályázatírás, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment tevékenység teljes körű biztosítása – ellátásán túl foglalkozik komplex terület-előkészítéssel, ingatlanfejlesztéssel, értékbecsléssel, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, műszaki tervezéssel és ellenőrzéssel, építési szakhatósági és közműszolgáltatói ügyintézéssel, valamint beruházás szervezői feladatok ellátásával.

 

Műszaki tanácsadás

 • szakvélemények, ingatlanfejlesztési és megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • ingatlan értékbecslés,
 • szabályozási terv módosításával kapcsolatos ügyintézés,
 • műszaki előkészítés, javaslattétel,
 • építészeti tervezés,
 • közműszolgáltatókkal, (szak)hatóságokkal történő kapcsolattartás és ügyintézés,
 • energetikai tanúsítás,
 • építési, beruházási szakértői feladatok ellátása,
 • beruházások lebonyolítása,
 • műszaki ellenőrzés.

 

Ingatlanfejlesztési, megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Az ingatlanfejlesztési szakértői tanulmány készítése során társaságunk a megvalósíthatóságra, a projekt várható eredményeire és kockázataira koncentrál. Az ingatlan adottságait, a fejlesztési terveket, a várható költségeket és bevételeket foglalja össze a dokumentum, amely alkalmas a megrendelő céljainak, terveinek igazolására, illetve a finanszírozók vagy befogadó önkormányzat meggyőzésére.

A megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study) az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb használatára vonatkozó elemzéseket tartalmazza, feltárja továbbá a beruházással kapcsolatos kockázatokat, elvégzendő feladatokat, valamint felméri a fejlesztésben rejlő lehetőségeket, azok költségeit, valamint a társadalmi hasznokat és gazdasági megtérülést.

Ingatlan értékbecslés

Az értékelés során figyelme vesszük a TEGOVA (The European Group of Valuers’Associations – Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja), az EVS 2012 (European Valuation Standards), a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), a Magyar Ingatlanszövetség ajánlásait, valamint a 26/2005 (VIII.11.) PM rendelettel módosított 25/1997.(VIII.1.) PM rendelet szerinti értékelési módszerekre és értékelésre vonatkozó előírásokat.

Társaságunk vállalja a legkülönbözőbb típusú, és elhelyezkedésű ingatlanok értékelését, így a lakó-, bel-, és külterületi, valamint zártkerti földterületek, telephelyek, ipari ingatlanok, üzlethelyiségek, irodaépületek, kereskedelmi-, vagy egyéb hasznosításra szánt fejlesztési területek, valamint termőföldek hivatalos értékbecslését, elsősorban Kecskeméten és agglomerációjában, illetve kiszállási díj ellenében az ország egész területén.

 

Műszaki ellenőrzés

Cégünk megfelelő kompetenciával rendelkezik a műszaki ellenőri feladatok ellátásához, amely lehetővé teszi az építtető megbízásából a kivitelezés ellenőrzését. A műszaki ellenőrzés során szakembereink a jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőség mellett, az építkezés minőségét is vizsgálják, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítik és ellenőrzik a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

 

Beruházás lebonyolítási feladatok:

A beruházási lebonyolítási feladatok körébe tartozik a tervező kiválasztása, a terveztetés, az engedélyes tervek elkészítéséhez szükséges konzultációk szervezése, irányítása, lebonyolítása. Pályázati források felhasználása esetén a műszaki tartalomnak a pályázathoz történő igazítása.

Cégünk a további feladatok ellátásában is segítséget tud nyújtani:

 • beszerzési eljárások előkészítése (specifikációk összeállítása) és lebonyolítása, szerződő partnerek (pl. projektmenedzsment, tervezők, műszaki ellenőr, kivitelező, tervezői művezető) kiválasztása, szerződéstervezetek összeállítása, szerződéskötés koordinálása,
 • szakemberekkel és a megrendelővel történő kapcsolattartás,
 • engedélyezési eljárások (építési, használatbavételi, forgalomba helyezési) koordinálása,
 • a szükséges geodéziai, földhivatali eljárások koordinálása,
 • kiviteli tervek elkészítésének koordinációja, a pályázati műszaki tartalom pontosítása, eltérési tervek, kimutatások készítése,
 • a projekt fizikai megvalósításának (kivitelezés) műszaki koordinációja,
 • E-építési napló nyitása, vezetése, ÉTDR-en történő ügyintézés,
 • a szükséges műszaki változás bejelentések elkészítése,
 • a projekt végellenőrzésében történő részvétel,
 • műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatása, szerződéses partnerek kötelezettségeinek teljesítéséről jegyzőkönyvek felvétele, a teljesítésigazolások előkészítése.