Kecskemét Kártya

Kezdőlap

Kecskemét Kártya ügyfélszolgálat
Kecskemét képviselő-testülete 2010. szeptember 16-én döntött a Kecskemét Kártya 2011. január 1-től történő bevezetéséről. A rendszer bevezetésével és üzemeltetésével társaságunkat bízta meg.

A közgyűlés döntött arról is, hogy a kizárólagos, többségi és kisebbségi tulajdonában lévő társaságok ügyvezetőit felkéri: a 2011-es üzleti tervük készítése során tegyenek javaslatot az általuk nyújtott közszolgáltatások körében a Kecskemét Kártyához fűződő kedvezmények minél szélesebb körére.

Előzmények, előkészületek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy ráhatással legyen a helyi gazdasági és társadalmi folyamatok alakulására, és minden lehetséges eszközzel segítse a város polgárait. E szándék megvalósításának egyik módja és eszköze a  Kecskemét Kártya, amelynek kibocsátója maga az önkormányzat.

2010 nyarán megtörtént a potenciális szolgáltatók – önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények, kereskedelmi és szolgáltatóipari piaci szereplők – csatlakozási lehetőségeinek, elvárásainak vizsgálata. A 24 szolgáltatói interjúból az derült ki, hogy nyitottak a kedvezményrendszer bevezetésére. Megtörtént a műszaki és technológiai megoldási lehetőségek vizsgálata is.

Az önkormányzat felkérésére a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége Bács-Kiskun Megyei Szervezete is végzett felmérést tagjai körében. A tagok észrevételeikkel és tapasztalataikkal támogatták a koncepció kialakítását.

Társaságunk, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a lakosság körében végzett felmérést. A megkérdezettek kivétel nélkül örömmel fogadták a kezdeményezést, észrevételeik hasznosak voltak a kedvezményrendszer kialakítása során.

A Kecskemét Kártya bevezetése 2011. január 1-ével megtörtént.

Mi a Kecskemét Kártya?

Egy intelligens kártya, amely integrált áramkört – azaz processzort – és memóriát is tartalmaz. Egyszerre képes személyi adatok és egyedi alkalmazások biztonságos tárolására, de akár pontgyűjtő rendszerek kezelésére, adattárolására, illetve egy-egy szolgáltató, kereskedelmi egység forgalmi adatainak mérésére is.

Az intelligens chipkártya névre szóló, használata igényléshez és kártyadíjhoz kötött.

Lakossági előnyök

Az önkormányzat által kibocsátott Kecskemét Kártya az itt élők kényelmét szolgálja, ösztönzi a kereskedelmet, növeli az életminőséget. A lakosság szempontjából azért előnyös, mert akár 20-30 százalékos kedvezményre is feljogosít, ami jelentős megtakarítást eredményez. Túl ezen pedig a kártyatulajdonosok tájékoztatást kapnak a programokról, legújabb akciókról. A rendszerhez bármelyik, Kecskeméten és környékén tevékenykedő vállalkozás csatlakozhat. Fontos, hogy minden korosztály megtalálja a számára értékes és vonzó szolgáltatásokat a kedvezmények között.

Szolgáltatói, kereskedői előnyök

A Kecskemét Kártya a szolgáltatóknak, kereskedőknek komoly reklámlehetőséget jelent, amelyhez kapcsolódik a forgalom növekedése. A rendszerhez csatlakozók különböző akcióit szórólapon, a Városfejlesztő Kft. saját kiadványaiban, a www.kecskemetkartya.hu honlapon és a helyi médiában egyaránt megjelentetjük. Ez olyan mértékű és hatékonyságú reklámot jelent, amelyet a Kecskemét Kártya rendszerén kívül csak igen jelentős költséggel érhetnének el a szolgáltatók.

A kedvezményeknek és az intenzív reklámnak köszönhetően a forgalom jelentősen növekedhet, ez pedig az alacsonyabb árak ellenére is magasabb nyereséget eredményezhet. Fentieken túl, a rendszer arra is alkalmas, hogy igény szerint akár statisztika készüljön a bolt forgalmáról és megkönnyítse a készletezést. Amennyiben a szolgáltató rendelkezik POS terminállal, akkor rögzíteni tudja az érvényesített kedvezményeket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a rendszert jól működtetik, ott a kedvezmények össztársadalmi nyereséggé állhatnak össze.

IGÉNYLŐ: Kecskeméti lakóhellyel rendelkező, illetve kecskeméti székhelyű, telephelyű munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, kecskeméti lakóhellyel nem rendelkező természetes személy, valamint kecskeméti köznevelési intézményben tanuló, hallgatói jogviszonyban álló természetes személy, aki a Kecskemét Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét – 14. életévét be nem töltött igénylő esetében törvényes képviselője útján – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti. Igénylő lehet továbbá kecskeméti székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely munkavállalói számára igényel Kecskemét Kártyát, azzal, hogy a természetes személy munkavállalóinak adatairól a jelen ÁSZF-ben írott adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.

Az igénylésre személyesen a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyfélszolgálatán, vagy – a www.kecskemetkartya.hu honlapon van lehetőség.

Elérhetőség:
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.
6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. Tel: 76/504-348
További információ:
www.kecskemetkartya.hu