Transzparencia

Kezdőlap

A 2009. évi CXXII. törvény alapján a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ezúton közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalók részére nyújtott pénzbeli juttatásokat:

Ügyvezetés:
Név: Nagy Gábor
Beosztás: ügyvezető igazgató
Szerződés típusa: megbízási szerződés
Díjazás (bruttó): 809.600 Ft/hó

A megbízási szerződés határozatlan időre szól, béren kívüli juttatást nem tartalmaz.

Felügyelőbizottság:
Szőkéné Kopping Rita elnök, díjazása bruttó 100.000 Ft/hó
Dr. Papp Zoltán tag, díjazása bruttó 80.000 Ft/hó
Csitos László tag, díjazása bruttó 80.000 Ft/hó

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a Kbt. 99/A. § (3) alapján közzéteszi a Kbt. hatálya alatt megkötött szerződéseit

SZMSZ

Beszerzési szabályzat