Természettudományos oktatás a Bolyai János Gimnáziumban

A Bányai Júlia Gimnáziumban szeptember óta teljes kapacitással működik a TÁMOP 3.1.3-10/2 pályázat keretében kialakított természettudományos laboratórium. A 215,29 millió forint uniós és hazai forrásból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően 17 másik iskola diákjai is végezhetnek kísérleteket, agyebek között azok, aki a Bolyai János Gimnáziumban tanulnak.

A Bolyai János Gimnázium életében a megalakulása óta hangsúlyos szerepet tölt be a természettudományos oktatás. Az emelt szintű matematika, informatika képzésben résztvevő tanulók már 9. osztálytól 4 éven keresztül magasabb óraszámban magasabb szintű ismereteket szereznek a reál tantárgyakból. Bővült a paletta és a 2014/2015 tanévtől az emelt szintű fizika képzést is választhatják a diákok. Az érdeklődő tanulók a természettudományos tárgyakból feladatmegoldó és kísérletező szakkörökön kötetlenebb formában tanulhatnak. Minden tanuló számára nyitottak és népszerűek a tanulmányi kirándulások. Hasznosságon túl mindig élmény egy atomerőmű, egy csillagvizsgáló látogatása. A biológiai
terepgyakorlatok is népszerűek. Az öntevékeny ismeretszerzés alapja a komolyabb tudásnak, eredménynek. A megmérettetést a tanulmányi versenyek jelentik. A Bolyaisok nemcsak szép számmal indulnak, de eredményesen is szerepelnek. Az alsóbb évesekkel fizikából a Mikola Sándor és Szakács Jenő verseny megyei élmezőnyében, vagy Budó verseny országos döntőjében találkozhatunk. Folytathatnánk a sort a kémiások Irinyi, a biológiások Kitaibel versenyével, ahol az országos döntőn több tanuló is bizonyított. A bolyais diákok biológiából, fizikából és kémiából is – a városi versenyektől a megyei fordulókon keresztül az OKTV döntőig öregbítették iskolájuk hírnevét.
Ezen kiváló eredmények sora, a tehetséggondozás az oktatás egyik szelete. A természettudományos oktatásuk feladata sokrétű. Így munkájuk is sokszínű. A szemléletformálástól, a megértéstől, a természettudatos viselkedés kialakításáig sok a teendő.
Einsteinre hivatkozva: „A látás és megértés öröme a természet legnagyszerűbb ajándéka.”

Tags: Bólyai, Iskola