Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összefoglalója

„Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések”

KÖZOP5.4.0-09-2010-0004

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összefoglalója

A projekt elemei:

A. A  közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése, helyi és helyközi közösségi közlekedés, illetve közúti közlekedés közötti átszállást, módváltást elősegítő intermodális csomópont létesítése Kecskemét MÁV állomás területén, a Rákóczi út tengelyében. A csomópont főépülete a megújuló Rákóczi út tengelyébe kerül. Az elhelyezéssel közvetlen gyalogos tengely alakul ki a Belváros és a Hunyadiváros között. Az elhelyezés lehetőséget biztosít a volt KTE pálya területén tervezett bevásárlóközponttal kialakítható intenzív gyalogos kapcsolatra. A városi oldalon kétszintes üvegfallal határolt utascsarnok jön létre, amelyben helyet kap a központi információ és jegyváltás. Az intermodális központ területén külön szintben elválasztott gyalogos‐, és közúti/vasúti forgalom alakul ki, közvetlenül kapcsolódó egyéb (taxi, P+R, B+R) funkciókkal. Az intermodális  központhoz kapcsolódóan helyi és távolsági buszpályaudvar jön létre.

B. Helyi közösségi közlekedési hálózat szolgáltatási színvonalának fejlesztése a meglévő viszonylathálózat felülvizsgálatával. Új buszhálózat megtervezése, a lakossági igények kielégítése, a térbeli lefedettség javítása, valamint az optimális hálózati struktúra kialakítása érdekében. A város főbb útvonalain, a fogadó csomópontok előtt, valamint a belvárosban a közösségi közlekedés előnyben részesítése (új buszsávok kialakítása). A városhoz léptékében, gazdaságosságában jobban illeszkedő, (0‐emisszió, közúttól elválasztott közlekedés) közösségi közlekedési rendszer kialakítása, a Kiskörút forgalmi terheltségének csökkenése, 6db külső végállomás kialakítása, új autóbusz telephely kialakítása.

C. Környezetbarát közlekedési eszközök beszerzése a városi gépjárműpark teljes megújítása, valamint a belváros zéró emissziós tömegközlekedési kiszolgálása érdekében. Környezetbarát, csökkentett emissziós járművek vásárlása: 14 db Soros hibrid jármű beszerzése, a belváros részleges zéró emissziós üzemére, 42 db Dízel EURO VI beszerzése részben belvárosi, részben belvároson kívüli vonalakra, teljesen megújuló tömeg-közlekedési gépjárműpark, modern, új, alacsonypadlós járművek a város teljes tömegközlekedési hálózatán.

D. P+R parkolók hálózatának fejlesztése a környezetbarát közlekedési módok erősítése és a város élhetőségének javítása érdekében. A tervezett P+R parkolók a városi fő‐ és gyűjtőutak mentén, a módváltási zónák (buszmegállók) közelében helyezkednek el. A közösségi közlekedési hálózathoz 3 helyszínen kapcsolódik P+R parkoló: az 52. sz. főút városi szakaszán, a Vízmű utca és a Nagykörút között (~ 60 férőhely),  az Irinyi utcában a Széchenyiváros és a Nagykörút között (~100 férőhely), illetve a tervezett intermodális csomópontban (~90 férőhely). Minden P+R helyszínen biztosítható a biztonságos kerékpártárolás lehetősége (B+R). Az első fejlesztési ütemben további 10 jelentős forgalmú közösségi közlekedési megállóhelyen tervezzük kerékpártároló kiépítését (B+R).

E. A közösségi közlekedési utastájékoztatás és forgalomirányítás fejlesztése a közösségi közlekedés vonzóbbá tétele, és a hozzáférés javítása érdekében. A forgalomirányítás és utastájékoztatás keretében Kecskeméten a közösségi közlekedést biztosító autóbuszok mindegyikére intelligens járműfedélzeti egység kerül. A járműfedélzeti egységek a SIRI interfészen keresztül az AVM diszpécserközponttal kommunikálnak. A járművek mindegyikére intelligens utas tájékoztató eszköz kerül, amely biztosítja az utazással kapcsolatos információkat (a járat útvonala, következő megállóhely, átszállási kapcsolatok). A városban 77 db megállóhelyen lesz kihelyezve intelligens utastájékoztató tábla, ezek  mobil internetes kapcsolaton keresztül kapcsolódnak a forgalomirányító központhoz.

A projekt jelenlegi státusza:

A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) az RMT-t jóváhagyta. A projektjavaslat elfogadását követően az engedélyezési tervek várhatóan 2012 negyedik negyedévében, a kiviteli tervek várhatóan 2013.  harmadik  negyedévében elkészülnek. A kivitelezés a tervek szerint 2014-2015-ben lesz.