Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összefoglalója

„Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása”

KÖZOP 3.4.0-09-2010-0015

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összefoglalója  

A projekt keretében Kecskemét térségi elérhetőségének javítása, a tranzitforgalom városból történő kiszorítása, a város környékén megtelepedett gazdasági tevékenységekhez kötődő célforgalom, valamint a munkahelyek és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása valósul meg.

A projekt elemei, vizsgált közúti beavatkozások:

1. sz. projekt: Kecskemét északi elkerülő út (445. sz. főút) megépítése az M5 autópálya és a 44. sz. főút között. A projekt tartalma a kiviteli tervekkel rendelkező 445. sz. főútnak a továbbvezetése, amely biztosítja Hetényegyháza közvetlen kapcsolatát az M5 autópályával, illetve Kecskemét északi városrészeivel. Az M5 autópálya csomópontja a tervekben már úgy lett kialakítva, hogy a hetényegyházi ág csatlakozni tudjon az elkerülőhöz. A teljes tervezési szakasz mintegy 4700 m hosszúságú, amely 2×1 sávos kivitelben készül el.

  1. sz. projekt: 54. sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút közötti szakaszon. Az 54. számú főút Kecskemét város déli elkerülő útjának részét képezi. A főút nyomvonala az 5-54-44. sz. főutak csomópontjától DNy-i irányban halad az M5 autópálya irányába. A teljes szakasz külterületi II. rendű főút. A szakasz jelenleg 2×1 forgalmi sávos kialakítású, amely a tervek alapján 2×2 forgalmi sávossá épül át. A tervezési szakasz az 54. sz. főút 5-ös és 44. sz. utakkal alkotott csomópontjánál kezdődik és az M5 autópálya csomópontjával fejeződik be. A teljes tervezési szakasz mintegy 5660 m hosszúságú. Az 54. sz. főút kapacitásbővítése mellett az adott tervezési szakaszon a főúttal párhuzamos nyomvonalú kerékpárút kiépítése is tervezett.
  2. sz. projekt: Izsáki út (52. sz. főút bevezető szakasza) négysávos kapacitásbővítése. Az Izsáki út országos másodrendű főút, a Dunaföldvári út – Izsáki út –Dózsa György út útvonal része, amely Kecskemét egyik legnagyobb forgalmú útszakasza. A projekt keretében az Izsáki út jelenlegi 2×1 sávos kialakítása 2×2 forgalmi sávossá bővül a Zápor utca – Vízmű utca illetve a Dr. Szobonya Zoltán utca – Olimpia utca között, valamint átépül a Dunaföldvári út – Marozsi dűlő csomópont. A tervezési szakasz az 52. sz. főút Marozsi dűlő –Izsáki út csomópontnál kezdődik és az Olimpia utca – Izsáki út csomópontot követően mintegy 160 m-rel fejeződik be. A teljes tervezési szakasz mintegy 3900 m hosszúságú.
  3. sz. projekt: 441. sz. főút fejlesztése + Ceglédi úti műtárgy megépítése. A Ceglédi út, a 441. sz. II. rendű országos főút, Kecskemét legnagyobb forgalmú sugárirányú útvonala. A projekt keretében az útvonal négysávossá történő átépítése készül el a megyehatár (ténylegesen a tervezett M8 gyorsforgalmi út) és a Mátyás király körút között. A Mátyás király körút és a Nagy Lajos király körút összekötése megtörténik, vasút alatti műtárggyal. A Budapest-Szeged vasútvonal alatt a Ceglédi út átvezetése megtörténik. Mind a két aluljáró kialakítása során a gyalogosok és kerékpárosok átvezetése a meglévő szintbeli vasúti átjáróban marad, biztonságos sorompós kialakítás mellett.
  4.  sz. projekt: Nagykörút ütemezett fejlesztése (kapcsolódva az egyéb térséget érintő projektekhez). A Nagykörút az egyedüli valódi körútja a városnak, ezért kiemelten fontos a Nagykörút szerepének erősítése. A projekt keretében a Nagykörút egyenkapacitású kiépítése történik meg, a teljes 5935 méter hosszon. A Bethlen körúton és a Kuruc körúton a 2×1 sávos út átépül 2×2 sávossá. A Nagykörút tervezett fejlesztése a Bethlen körúton a Budai út – Ceglédi út között, valamint a Kuruc körúton a Szolnoki út – Kuruc tér között valósul meg. A teljes tervezési szakasz hossza a Bethlen körúton közel 1000 m, a Kuruc körúton 920 m.
  5. sz. projekt: 541. sz. út kiépítése (52. sz. főút – Halasi út között). Cél: az Akadémia körút – Csabai Géza körút – Mindszenti körút – Klebelsberg Kunó út hiányzó körúti elemének megépítése. A projekt keretében új 2×1 sávos országos másodrendű közút épül az Izsáki út (52-es főút) és a Halasi út között, a jövőben ez lesz az 541-es út. A teljes tervezési szakasz mintegy 1600 m hosszúságú.
  6. sz. projekt: Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). A projekt egy korszerű forgalomirányító és utastájékoztató komplex rendszer kialakítását célozza meg. Elemei: forgalomirányító központ kiépítése, stratégiai detektorok, csomóponti detektorok, kamera hálózat kiépítése (GPRS-szel vezeték nélküli átvitel), a korszerűtlen forgalomirányító berendezések cseréje, saját optikai  kábelhálózat kiépítése.
  7. sz. projekt: Kecskemét térségi kerékpáros úthálózatának fejlesztése. A projekt célja a helyközi, hivatásforgalmi kerékpárutak, kerékpáros létesítmények kiépítése, az érintett régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása. A tervezett kerékpárút Kecskemét városa és Városföld között fellépő kerékpáros forgalmi igények kiszolgálására készül. A projekt keretében a részletes megvalósíthatósági tanulmány készült el, a megvalósítás viszont egy külön, már elnyert pályázat keretében történik.

 

A projekt jelenlegi státusza:

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészült. Ennek bírálata megtörtént, a megvalósíthatósági tanulmányt a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) jóváhagyta. A projektjavaslat kedvező elbírálása esetén a kiviteli tervek várhatóan  2013 elejéig elkészülnek. Kivitelezés: 2013-2014.