Pályázat Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatainak fejlesztésére

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatainak fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése, a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése címmel, a Közlekedési Operatív Program keretében. A projektötlet tartalmi elemei: a Kecskemét-Szentkirály, Szentkirály-Tiszakécske útszakaszok, az Újbög és Tiszabög átkelési szakasz vizsgálata, Tiszakécske, Tiszajenő, Tiszavárkony és Tószeg elkerülésének vizsgálata, a 4625 jelű út egyes szakaszai korszerűsítésének vizsgálata.

A fejlesztést az teszi indokolttá, hogy Kecskemét és Szolnok iparának fejlődésében egyaránt megteremtődtek azok az alapok, amelyek egy hosszabb távú együttműködés keretében az ország egy új ipari övezetét hozhatják létre. Az együttes fejlesztést alapozza meg az is, hogy a formálódó Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció mindkét várossal, mint Budapest metropolisz térséghez tartozó alközponttal számol. A gazdasági régió kialakításánál az első lépés az infrastruktúra vizsgálata, a jó és gyors megközelíthetőség lehetőségeinek feltárása.

A pályázathoz szükséges benyújtani a két város közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, amelynek aláírására dr. Zombor Gábor polgármester felhatalmazást kapott a közgyűléstől.

Kategória: Referenciák