Nemzetgazdaságilag is kiemelik Kecskemét egyes közlekedésfejlesztési projektjeit

Magyarország Kormánya határozatot hozott az egyes kiemelt közlekedésfejlesztési beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról. A határozat négy, Kecskemét szempontjából jelentős projektet érint, amelyek egy része már a második fordulós támogatást is elnyerte.

A kormányhatározatban felsorolt, Kecskemétet érintő projektek: az intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése projekt tervezése és engedélyezése (azaz a projekt második fordulója), Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása, a 445. számú főút Kecskemét északi elkerülő szakasz, valamint az M44 autóút építése Kecskemét-Békéscsaba-nyugat között.
A határozatban a kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításához szükséges jogszabálytervezeteket készítse elő és terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé.
A kormányhatározatban szereplő beruházásokról tartott ma sajtótájékoztatót dr. Zombor Gábor polgármester, Uhlig Rita, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója és Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője. Az egyes projektekkel kapcsolatosan elhangzott:

Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése

A projektgazda Kecskemét önkormányzata, amely a 2012. augusztus 22-ei támogatói döntés értelmében 1.452.888.000 forint támogatást nyert a projekt második fordulójára, azaz a tervezésre és engedélyezésre. Az engedélyezési, kiviteli és kisajátítási tervek a támogatási szerződés szerint jövő év végére készülnek el, de nemzetgazdaságilag kiemelt projektként ez az időszak lerövidülhet. A kivitelezés 2015 végére fejeződhet be. Az intermodális csomópont főépülete a Rákóczi út tengelyében lesz. A központ területén külön szintben elválasztott gyalogos-, és közúti/vasúti forgalom alakul ki, közvetlenül kapcsolódó egyéb (taxi, P+R, B+R) funkciókkal. Megtörténik a MÁV peronok, helyi és távolsági buszpályaudvar és buszperonok kialakítása.
A projekt keretében megtörténik az új buszhálózat, hálózati struktúra megtervezése, a beszerzendő környezetkímélő autóbuszok számára a telephely létesítésre vonatkozó tervek és engedélyek beszerzése is.
Az intermodális csomóponthoz kapcsolódóan, de önálló projektként kiemelt lesz a korszerű hibridbuszok beszerzésére vonatkozó pályázat is. A cél, hogy a Nagykörúton belül csak környezetkímélő autóbuszok közlekedjenek, amelyek a Kiskörúton belül zéró emissziós üzemmódban közlekednek majd.

Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása

Az első fordulóban Kecskemét önkormányzata elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet átadott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. A második fordulóban a NIF Zrt. az önkormányzattal együttműködve készítteti el az engedélyezési terveket, bonyolíttatja le az építési engedélyezési eljárást, készítteti el a kisajátítási terveket, végül pedig elvégzi a szükséges területszerzési feladatokat.
A nagy projekt 6 alprojektet tartalmaz.
– Az 54.sz főút négy-nyomúsítását, az M5-5sz. főút között, a csomópontok turbó körforgalomra átépítésével
– Az 52.sz. főút Kecskemét bevezető szakasz, négy-nyomúsítását a hiányzó szakaszokon, a szükséges csomópontok turbó körforgalomra átépítésével
– Kecskemét nagykörút hiányzó szakaszának négy-nyomúsítását és a Kuruc tér, Budai kapu csomópontok turbó körforgalomra átépítést
– 441.sz (Ceglédi út) Kecskemét bevezető szakaszának kapacitás bővítését, négy-nyomúsítással, a vasút különszintű keresztezésével.
– a 445.sz Kecskemét északi elkerülő út meghosszabbítását Hetényegyháza elkerülésével az 5218.j. ök.útig (Hetényegyháza – Kerekegyháza út)
– valamint az 541.sz (Halasi út) összekötése az 52.sz. főúttal.

Két ütemben tervezett a megvalósítás, első ütemben az 54-52-es Nagykörút fejlesztését, majd folytatólagosan a 441-445-541 sz. utak fejlesztése következik.

445. számú főút Kecskemét északi elkerülő szakasz

A projektgazda a NIF Zrt., jelenleg a területszerzés, a régészeti munkálatok, a tervezési feladatok zajlanak, amelyek az 5. számú főút – Ceglédi út, illetve Ceglédi út – Békéscsabai út közötti szakaszokra vonatkoznak. A fizikai megvalósítás a tervek szerint 2013 tavaszán kezdődhet és 2015 nyarán érhet véget.

M44 autóút építése Kecskemét és Békéscsaba között

Az M44 autóút építésének előkészítési munkálatai jelenleg folyamatban vannak. A kivitelezés Európai Uniós forrás felhasználásával történik.
Az M44 előkészítése Kecskemét és Békéscsaba között három fő szakaszból áll:
1. Kecskemét-Tiszakürt,
2. Tiszakürt – Kondoros között
3. Kondoros-Békéscsaba között