Nagyobb eséllyel a munkaerőpiacon

Az elmúlt héten került sor Kecskeméten a „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt „Képzési, átképzési programok hátrányos helyzetű emberek számára” című projektelemén belül arra az elméleti és gyakorlati részből álló vizsgára, amelynek eredményes teljesítése után 15 fő szerzett OKJ-s parkgondozói végzettséget kiváló eredménnyel.

-Kecskemét önkormányzata a projekt kedvezményezettjeként kiemelt fontosságú projektelemnek tartja az érintett, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetből induló, megfelelő képzettséggel nem rendelkező emberek akkreditált szakképzésben való részvételének támogatását, illetve az eredményesen végzettek foglalkoztatásba való bevonását – mondta Mák Kornél alpolgármester. – A színvonalas oktatást a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. által megbízott szakemberek biztosították egy 418 órás, 5 modulból álló tanfolyam keretében, amelyből 270 óra gyakorlati jellegű képzés volt. A gyakorlatban, így a munkaerő-piacon is jól hasznosítható ismeretek megszerzésében, valamint a képzésen résztvevő hátrányos helyzetű emberek toborzásában, kiválasztásában közreműködött együttműködő partnerként a Kecskeméti Foglalkozási Nonprofit Kft. Ez a partner adott helyet a vizsga elméleti, írásbeli részének is, míg a gyakorlati vizsgarész a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola Tanüzemében zajlott.

Mák Kornél hozzátette: a képzési projektelem legfontosabb célja természetesen az, hogy a végzettséget szerző hátrányos helyzetű emberek számára jobb esély teremtődjön a munkaerő-piacon való aktív megjelenésre. Ennek érdekében Kecskemét önkormányzatának szándéka az, hogy a sikeresen végzett emberek számára a végzettségüknek megfelelő, parkgondozói munkalehetőséget biztosít a téli közfoglalkoztatás keretében.