Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja

Elnyerhető támogatás: 480.400.875 Ft
Bekerülési költség: 565.177.500 Ft

Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város

Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja a Kossuth körút – Erzsébet körút – Kuruc tér – Csáktornyai utca – Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonal – Szultán utca által határolt területen valósul meg. A projekt megvalósítása a megyei jogú városok számára kötelező. Számos  előírás határozza meg, hogy milyen területen lehet megvalósítani a beruházást. A szempontoknak és az előírásoknak Kecskeméten ez a városrész felel meg.

Az építési jellegű projektelemek: 12 darab önkormányzati bérlakás teljes körű szerkezeti felújítása, ezen belül 7 lakóingatlan komfortfokozatának növelése, új Közösségi Ház építése, kommunális hulladékgyűjtő pont kialakítása, uniós normáknak megfelelő játszótér építése, sportudvar kialakítása, a Műkerti sétány középső részének felújítása, új utcabútorokkal, hulladék- és kerékpártárolók elhelyezésével, fedett buszvárók kialakítása a Műkerti sétányon, az Erzsébet és Kossuth körút mentén, faültetés, padka- és árokrendezés a két körút mentén, aszfaltozott utak építése a Gödröstemető, Dankó Pista és Puskás Tivadar utcákban, útfelújítás a Mezei és a Zsinór utcában. A pályázat végleges megoldást jelent majd a városképet erősen romboló Kórház utca melletti illegális hulladéklerakó problémájára is. A terület egy multinacionális kereskedelmi cég tulajdonában van, a tervek szerint a terület közúti elérhetőségét a Kórház utca felől kerítéssel akadályozzuk meg, és faültetéssel zöld térfalat hozunk létre a Kórház utca déli részének teljes hosszában.

A projekt különböző társadalmi akciókat is tartalmaz: közösségfejlesztést segítő hagyományőrző, kulturális és egyéb programokat, különböző szociális szolgáltatásokat, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, felnőttek részére kompetencia alapú oktatást és különböző szakmát adó képzéseket, bűnmegelőzést és közbiztonságot erősítő programokat, szabadidős és sport tevékenységeket.

A projekt teljes költségvetése – a különböző közösségépítő programokkal, szociális szolgáltatásokkal együtt – 541 millió forint, amelyből az önkormányzati saját erő 81 milliót tesz ki. A megvalósítás a tervek szerint 2011 novemberében kezdődik, és 2012 végére fejeződik be.

A pályázatban a konzorciumi partnerek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kecskeméti Regionális Képző Központ, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió.

A megvalósítást segíti a közelmúltban létrehozott Támogatói Csoport, amelynek tagjai: a Kecskeméti Civil Kerekasztal, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Kik-For Kft., dr. Szeberényi Gyula Tamás, mint az érintett városrész önkormányzati képviselője, valamint a városrészi önkormányzat.