MEGÚJULT ÉS KIBŐVÜLT A KADAFALVI ÓVODA

Sikeresen véget ért Kecskeméten a „Kadafalvi óvoda fejlesztése” Európai Uniós finanszírozású projekt. Az Új Széchenyi Terv keretében, közel 120 millió forintos uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházás munkálatait a Horváth Építőmester Zrt. végezte. A Boróka utcai nevelési intézmény teljesen megújult, egyebek között egy csoportszobával, tornaszobával, kiszolgáló helyiségekkel bővült.

Mint ismeretes, Kecskemét önkormányzata 119.661.512 forint uniós és hazai támogatást nyert a „Kadafalvi óvoda fejlesztése” című projektre az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás összköltsége 125.959.486 forint, amelyhez az önrészt az önkormányzat biztosítja. A kivitelezést a Horváth Építőmester Zrt. nyerte el, amely határidőre befejezte a munkálatokat.
A beruházás során létrejött új épület mintegy 260 négyzetméter. Itt történt meg két csoportszoba, egy tornaszoba, egy szertár, két mosdó és két öltöző kialakítása. Az új épületrész a korábban már meglévő 152 négyzetméteres épülethez csatlakozik, amelyet korszerűsítettek, új funkciót kapott. A projekt keretében játszóudvar jött létre és megtörtént a környezetrendezés. Az épületbe akadálymentesen lehet bejutni, széles folyosót, akadálymentes mosdót alakítottak ki.
A fejlesztéssel az alapellátás, és az igénybevevők – dolgozók, gyermekek, szülők – elvárásainak megfelelő óvoda jött létre, javult a városrész élhetősége. A projekt az alapfokú nevelés-oktatás helyben tartását, a minőségi nevelés feltételeit szolgálja.