LAKOSSÁGI ÖTLETVÁSÁR: KÖZÖSEN HATÁROZZUK MEG, HOGY MILYEN IRÁNYBA FEJLŐDJÖN KECSKEMÉT

Lakossági ötletvásár keretében is várja Kecskemét önkormányzata mindazokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek beépülhetnek a város következő éveit meghatározó fejlesztési tervekbe. A dokumentumok elkészítése Kecskemét jövőjét alapozza meg, hiszen a következő uniós költségvetési ciklusban csak olyan célokra szerezhetünk uniós forrást, amelyek szerepelnek a most készülő stratégiai dokumentumokban.

Mint ismertes, Kecskemét Önkormányzata közel 36 millió forint uniós és hazai támogatást nyert a város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálatára, átdolgozására. A dokumentumok elkészítése alapjaiban határozza meg a város jövőjét, hiszen a következő uniós költségvetési ciklusban csak azokra a célokra lehet forrásokat szerezni, amelyek most beépülnek e stratégiába.

Kecskemét városának vezetése rendkívül fontosnak tartja, hogy a fejlesztési irányok, célok meghatározása a lehető legszélesebb társadalmi együttműködésben történjen, a lakosság minél erőteljesebb bevonásával. Ennek érdekében már most hat munkacsoportban folynak az egyeztetések, a közelmúltban pedig lezajlottak a városrészi fórumok.

A projekthez kapcsolódó következő jelentős esemény a Lakossági Ötletvásár lesz, amelyet az önkormányzat 2013. október 3-án (a Város Napjához kapcsolódóan) rendez meg a Városháza első emeletén lévő 2-es és 3-as termekben. A város vezetői, a választókörzettel rendelkező önkormányzati képviselők és a szakemberek ezen a napon 14-18 óra között várják mindazokat a kecskemétieket, akik javaslataikkal, észrevételeikkel segíteni akarják a stratégiai dokumentumok átdolgozását.

A javaslatokat meg lehet majd tenni szóban, de akár írásban is, amelyet az ötletládában lehet elhelyezni. Az ötletvásárt követően egyébként az ötletláda október végéig lesz elhelyezve a Városháza aulájában. A lakossági javaslatok megtételére szintén lehetőség van az its@kecskemet.hue-mail címen is. A projektről minden információ elérhető a www.kecskemet.hu/itsaloldalon.

Kategória: Hírek