LAKOSSÁGI FÓRUM A ZAJCSÖKKENTÉSI TERVRŐL

Lakossági fórumot tart Kecskemét önkormányzata, amelynek témája a város jelentős uniós és hazai támogatással megvalósuló zajcsökkentési intézkedési terve. A fórum ideje és helye: 2012. december 4. (kedd) 16.30 óra, Városháza I/13. terem (kis házasságkötő). A zajtérképek és az intézkedési tervjavaslat továbbra is megtekinthető a www.kecskemet.hu/zajterkep aloldalon, a szakemberek a zajterkep@kecskemet.hu e-mail címre szintén várják az észrevételeket.

A 64.315.000 forintos uniós és hazai támogatással, 3.385.000 forintos önkormányzati önerővel megvalósuló „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című, KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003 azonosító számú projekt keretében a fórum lényegében lezárja az intézkedési tervjavaslat véleményezési folyamatát, azt követően a terv elfogadásáról a város közgyűlése dönt. Mint ismeretes, a hazai és uniós előírások alapján minden 100 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú településen kötelezően el kell készíteni a stratégiai zajtérképet és a zajcsökkentési intézkedési tervet.

A projektnek köszönhetően hosszú távon csökkenhet Kecskeméten a környezeti zajszennyezés, hiszen a programban elkészülő intézkedési terv a zajcsökkentést célzó döntések alapjául szolgál.

A zajtérkép valójában egy várostérkép, amely térképes formában különböző színekkel ábrázolja a zajterhelés mértékét. A zajtérkép az előírásban szereplő zajforrásokat veszi figyelembe, elsősorban számításokra épül és tetszőlegesen választott felületnagyság-bontásban, épületről-épületre jeleníti meg a terület tényleges zajterhelését.

Az elkészült zajtérképen külön zajforrásonként történik a zajterhelés bemutatása. Ez azt jelenti, Kecskeméten külön stratégiai zajtérkép készült a közúti forgalom okozta zajterhelésre, a vasúti forgalom okozta zajterhelésre és az IPPC üzemek okozta zajterhelésre.

Kecskemét város stratégiai zajtérképét a közgyűlés szeptemberi ülésén fogadta el, ezt követően kezdődött el a zajcsökkentési intézkedési tervjavaslat elkészítése, a zajtérképek eredményei alapján. Az „intézkedési tervek” kifejezés a környezeti zajjal kapcsolatos problémák és hatások kezelésére kidolgozott terveket jelenti, magában foglalja a zaj szükség szerinti csökkentését. Az intézkedések alapja a stratégiai küszöbérték túllépés mértéke, illetve az érintett lakosok száma.

A zajcsökkentési terv csak akkor eredményes, ha az a közlekedésfejlesztési tervvel, környezetvédelmi, városrendezési, településszerkezeti tervvel összhangban van, és annak intézkedéseit, lehetőségeit, célkitűzéseit figyelembe veszi. Ez azt is jelenti, hogy a zajcsökkentési terv elkészítése Kecskemét fejlesztési terveinek ismeretében történt. Az intézkedési terv figyelembe vette többek között a Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása és a Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések projektek eredményeit is.

A projektnek köszönhetően Kecskeméten, hosszú távon csökken majd a zajterhelés, növekedhet az ingatlanok forgalmi értéke, megvalósul a lakosság megfelelő tájékoztatása és kialakulhat a környezettudatosság.