Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése (KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003)

Elnyerhető támogatás: 64.315.000 Ft
Bekerülési költség: 67.700.000 Ft

Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2012-ig minden százezer lakosnál nagyobb lélekszámú városban kötelezően el kell készülnie a stratégiai zajtérképnek és a zajcsökkentési intézkedési tervnek. Az érintett városok pályázat útján nyerhetik el a költségek 95 százalékát.  Kecskemét képviselő-testülete a pályázat benyújtása mellett döntött, az előkészítéssel pedig társaságunkat bízta meg.

Elsőként most egy megvalósíthatósági tanulmány készül. Ebből derül majd ki, hogy Kecskeméten milyen módszerrel kell dolgozni, mennyi lesz a pontos költség, és ez milyen formában számolható el a pályázatban.

A zajtérképezés során készül egy digitális térkép, amely tartalmazza majd az épületeket, azok magasságával és funkciójával együtt. A zajtérkép részét képezik a személy- és teherautókra vonatkozó forgalmi adatok a fontosabb utakon, nappali, esti és éjszakai bontásban. Szintén fel kell tüntetni az úgynevezett IPPC (integrált szennyezés- megelőzés és csökkentés) besorolás alá eső üzemek számát. A pályázat célja az is, hogy a városban megszülessenek a zajcsökkentésre vonatkozó különböző döntések és intézkedések.