Hőségriadó idején szünetel az átkötés

Elkészültek a vízvezeték rekonstrukciós munkák Kecskeméten, a Rákóczi utca páros oldalán, a Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja projekt keretében. A díszes tűzcsapok beszállítása a jövő héten várható. A tűzcsapok beépítését követően a helyreállítások is teljes egészében befejeződnek.
A páratlan oldalon az új vezeték fektetése és a nyomvonalas helyreállítás megtörtént. Az üzemelő vízbekötések átkötését és az előrekötési munkákat azonban a pénteken éjfélig elrendelt hőségriadó miatt a Bácsvíz Zrt. jelenleg nem tudja végezni. Ennek oka, hogy hőségriadó ideje alatt a vízszolgáltató csak sürgősségi hibaelhárítással, indokolt esetben korlátozhatja a vízszolgáltatást. Amennyiben a hőségriadót a jövő héten megszüntetik, úgy a Bácsvíz Zrt. folytatja a kivitelezést.
A vízvezeték Klapka utca és Csányi J. körút közötti szakaszát, valamint a Csányi J. körutat érintő szakaszát az útépítési munkálatokkal párhuzamosan kivitelezik majd, és szintén az útépítéssel párhuzamosan történik a csapadékcsatorna felújítása is.