HÍRÖS AGÓRA multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007
Támogatás összege: 650.236.785
Támogatási intenzitás: 100 %
Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósulás helyszíne: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ

A „HÍRÖS AGÓRA multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” című projekt keretében egy multifunkcionális közművelődési, közösségi központ kerül kialakításra a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. A kivitelezés a napokban kezdődik és a tervek szerint 2015 júniusában zárul. Az építészeti koncepciót a 7. Dimenzió Építésziroda Kft. készítette, a kivitelező a Lecpes Kft., amely közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a megbízást.

A Hírös Agóra keretében olyan térségi közművelődési intézmény jön létre, amely központi szerepet játszik a közművelődés, a civil szervezetekkel kialakított partnerség, az élethosszig tartó tanulás és a közművelődési tanácsadó szolgáltatás összefogásában. A projekt során az épület befogadóképessége, és elérhető szolgáltatásainak száma növekszik. Egyik fő célja a térség közművelődési életének gazdagítása. A projekt keretében egy olyan közös cél fogalmazódik meg, amely a települések együttműködését is elősegíti.

A projekt keretében látványos belsőépítészeti megoldások lesznek a színházteremben, megújul a padlóburkolat, a színpadburkolat, a zsöllyeszékek, a falburkolat, a hangszigetelt bejárati ajtók és az álmennyezet. Energiatakarékos és korszerű lesz a színházteremben a színháztechnológia és az épületgépészet egyaránt. A fűtési-hűtési és gépi szellőzési rendszer teljesen átépül. A beépülő új légkezelési rendszer három funkciót lát el egyetlen gépegységgel: hűt, fűt, szellőztet. A beépített érzékelőknek köszönhetően ellenőrzi a légáramlást és például a nézőszámnak megfelelően optimalizálja azt, a komfortérzet figyelembe vételével. A teljes felújításon áteső mosdók új felszerelési tárgyai is a gazdaságos, környezetbarát működtetést szolgálják.

A projektben megvalósuló tértípusok az intézmény multifunkcionalitását segítik elő:

-szervezett és spontán közösségi programokhoz nyílt belső térszerkezet kialakítása

-a fenti térben internet kapcsolattal ellátott terminálok kialakítása; közösségi internet biztosítása, wifi kiépítése a teljes épületben

-társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása

-munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont kialakítása

-környezeti nevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása

-az új tanulási formák megvalósulására alkalmas terek kialakítása

– művelődési és szórakozási élményfunkciók ellátását korszerűen biztosító tér kialakítása (színházterem)

-kiállítótér a szórakozási és élményfunkcióhoz kapcsolódóan

-területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció ellátása érdekében kialakított terek

-hagyományápoló és művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek

-egészségnevelési és életviteli programok megvalósulását szolgáló terek

Az építési jellegű fejlesztéseken túl a közművelődési szakmai tartalom is megújul, amelynek köszönhetően a felújítandó intézmény fokozhatja népszerűségét.

Kecskemét vezetése fontosnak tartja, hogy a belváros szívében létrejöjjön egy multifunkcionális közművelődési, közösségi központ. A város a kulturális intézmények közös fejlesztésében is látja a népességmegtartó és népességvonzó erő és a turisztikai vonzerő növelését. A Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása nem csak Kecskemét, hanem az egész kistérség fejlődéséhez hozzájárul majd. Ezzel egy olyan példátlan összefogás valósulhat meg a térségben, amely a lakosság számára a mindennapi élet számos területén is érezhető pozitív hatásokat fejt ki. Pozitív hatással lehet a gazdaságra a turizmus fellendítésével, a piacképes műveltséggel rendelkezők számának növelésével, a népművészeti hagyományok megőrzésével, az alkotókészség fejlesztésével. A megvalósítás a térség hátrányos helyzetű társadalmi csoportjai körében is javítja a művelődéshez való hozzáférés lehetőségeit, miközben egyik kiemelt célcsoportja az ifjúság.

A megvalósuló programok célja nem csak a minőségi szabadidős szolgáltatások biztosítása, hanem az Európai Unió felnőttképzési szakemberei által kidolgozott kulcskompetenciák fejlesztése is.