ELKEZDŐDÖTT KECSKEMÉTEN A MEZEIVÁROS ÉS ÜRGÉS SZOCIÁLIS JELLEGŰ VÁROSREHABILITÁCIÓ

latvany_dk2 latvany_dny szocrehab-nyito1 szocrehab-nyito2 szocrehab-nyito-3 szocrehab-nyito4 szocrehab-nyito5Megkezdődött Kecskeméten a „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című, DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú projekt. A mai ünnepélyes nyitórendezvényen a város vezetői hangsúlyozták: a fejlesztés szorosan kapcsolódik a közelmúltban lezárult Rákóczi út-Vasútkert revitalizációja projekthez, hiszen a funkcióbővítő beruházás mellett egy szociális célú revitalizációs projektet is meg kell valósítani. Kecskemét önkormányzata a pályázat keretében 487.815.358 forint uniós és hazai támogatásban részesül, amelyhez további 84.561.063 forint önerőt biztosít. A város konzorciumi partnere a projektben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió.

A ma megrendezett ünnepélyes nyitórendezvényen és sajtótájékoztatón részt vettek: dr. Zombor Gábor polgármester, Mák Kornél és Nagypál Sándor alpolgármesterek és Uhlig Rita, a projektmenedzsment feladatokat ellátó Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.

Elhangzott: a fejlesztés szorosan kapcsolódik a közelmúltban lezárult Rákóczi út – Vasútkert revitalizációjához, hiszen a funkcióbővítő beruházás mellett egy szociális célú városrehabilitációs, revitalizációs projektet is meg kell valósítani.

A Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció a Kossuth körút – Erzsébet körút – Kuruc tér – Csáktornyai utca – Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonal – Szultán utca által határolt területen valósul meg.

A fejlesztés átfogó célja a Mezeiváros és Ürgés területén élő lakosság társadalmi integrációjának elősegítése, a helyi identitás erősítése, a terület közösségi és szolgáltatási szerepének megújítása, az életkörülmények javítása.

Az építési jellegű projektelemek: 12 darab önkormányzati bérlakás teljes körű felújítása, új közösségi ház építése, kommunális hulladékgyűjtő pont kialakítása, uniós normáknak megfelelő játszótér építése, sportudvar kialakítása, a Műkerti sétány középső részének felújítása, új utcabútorokkal, hulladék- és kerékpártárolók elhelyezésével, fedett buszvárók kialakítása a Műkerti sétányon, az Erzsébet és Kossuth körút mentén, faültetés, padka- és árokrendezés a két körút mentén, aszfaltozott utak építése a Gödröstemető, Dankó Pista és Puskás Tivadar utcákban, útfelújítás a Mezei és a Zsinór utcában.

Környezet és településkép-védelmi beavatkozások történnek a Kórház utca déli részén, amelynek lényege az illegális hulladéklerakó megszüntetése és zöld térfal kialakítása a településkép javítása érdekében. A beavatkozás eredményeképpen a Kórház utcával párhuzamosan a déli utcafronton 530 méter hosszban és 17,5 méter szélességben növénytelepítés történik.

A projekt társadalmi akciókat is tartalmaz: közösségfejlesztést segítő hagyományőrző, kulturális és egyéb programokat, különböző szociális szolgáltatásokat, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, felnőttek részére kompetencia alapú oktatást és különböző szakmát adó képzéseket, bűnmegelőzést és közbiztonságot erősítő programokat, szabadidős és sport tevékenységeket.

A megvalósítást segíti a Támogatói Csoport, amelynek tagjai: a Kecskeméti Civil Kerekasztal, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Kik-For Kft., dr. Szeberényi Gyula Tamás városrészi önkormányzati képviselői, valamint a városrészi önkormányzat.

A munkálatok egy része már elkezdődött, épül a közösségi ház, zajlik a Mezei utca útfelújítása és a Műkerti sétányon a járdaépítés. A társadalmi akciók keretében az úgynevezett miniprojektek nyertes szervezeteinek egy része szintén megkezdte a tevékenységet.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2014. május 31.