Elkezdődhet Kecskemét zajtérképének készítése

Megtörtént a támogatási szerződés aláírása, így elkezdődhet a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című projekt, jelentős, mintegy 64 millió forintos uniós támogatással .

A szerződés aláírását ma sajtótájékoztatón jelentette be dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere, és Uhlig Rita, a projektmenedzsment feladatokat ellátó Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.

A projekt kedvezményezettje Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A várhatóan 2012 végére befejeződő pályázat keretében az elnyert támogatás: 64.315.000 forint, az összköltség 67.700.000 forint.

A projekt keretében méréseken, modellezésen és számításokon alapuló térképek, és egy szöveges intézkedési terv készül. A szakmai tartalom összhangban lesz a stratégiai zajtérkép készítésre vonatkozó hazai és Európa Uniós jogszabályokkal.

A környezet zajállapotát legjobban zajtérképekkel lehet leírni, ezek mutatják be a terület zajterhelését. Az utóbbi években az EU országokban a méréseken alapuló vizsgálatokat a számítással végzett vizsgálatok, értékelések váltották fel. A zajtérkép kiválóan alkalmazható zajcsökkentési intézkedések szemléltetésére. A stratégiai zajtérképek eredményeként létrejövő konfliktustérkép és érintettségi számok alapján kiválasztható a zajcsökkentési intézkedések beavatkozásának fontossági sorrendje. Az intézkedések hatásuk vagy akár költségük szerint szimulációval – rnég a megvalósulás előtt – összehasonlíthatók, kimutathatók az eltérő intézkedések hatásai, külön-külön és együttesen is. Az elkészített zajtérkép alapján kell megállapítani, hogy a városban mi okoz beavatkozást igénylő, határérték feletti zajterhelést.

Az intézkedési terv csak akkor lehet eredményes, ha az a településfejlesztési koncepcióval, valamint a környezetvédelmi-, városrendezési­ és településszerkezeti tervvel összhangban van, és azok intézkedéseit, lehetőségeit, célkitűzéseit figyelembe veszi. Ez alapján kell kidolgozni a város zajcsökkentési intézkedési tervét. Az „intézkedési tervek” kifejezés a
környezeti zajjal kapcsolatos problémák és hatások kezelésére kidolgozott terveket jelenti, magában foglalja a zaj szükség szerinti csökkentését.

A rendszer végeredményeként keletkező tematikus zajtérkép mindenki számára elérhető lesz.

A pályázathoz egy részletes megvalósíthatósági tanulmány is készült. A tanulmány bemutatta a pályázó intézményi, személyi és pénzügyi hátterét, a részletes szakmai munkát, továbbá a zajtérkép elkészítésének és megvalósításának lépései, az ehhez kapcsolódó indikátorokat, a környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi többletvállalásokat is.