Elkészült Kecskemét stratégiai zajtérképe

Elfogadta a közgyűlés Kecskemét stratégiai zajtérképét, így a következő lépésben elkészülhet a zajcsökkentési intézkedési terv. Az előzmények: mint ismeretes, kormányrendelet határozta meg még 2004-ben, hogy a 100 ezres lélekszámnál nagyobb városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. Kecskemét sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, így jelentős uniós és hazai pályázati forrást kapott a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című, KEOP-6.3.0/Z/10-11-2010-0003 azonosító számú projekt keretében. A projekt menedzsment feladatait a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. látja el.

A stratégiai zajtérkép a kormányrendelet értelmében a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli zajhelyzet előrejelzésére készített térkép. Szintén a rendelet határozza meg, hogy a stratégiai zajtérképet nagy forgalmú közutak, valamint a külön jogszabály szerint kiszolgáló utak és átmenő forgalom nélküli utak kivételével a közutakra; nagyforgalmú vasutak kivételével vasutakra; a fő repülőterek kivételével valamennyi repülőtérre; illetve üzemi létesítményekre külön-külön kell elkészíteni.

Az elkészült stratégiai zajtérképet a az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a város részére elfogadásra javasolta. A következőkben elkészülhet a stratégiai zajtérkép állapotfelmérő dokumentációjára épülő intézkedési terv, amelyben meghatározzák a zajcsökkentési, illetve a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat. Az intézkedési terv várhatóan év végén kerül a közgyűlés elé. Az intézkedési terv elfogadását követően a zajterhelés szempontjából bekövetkező változások egy szoftver segítségével modellezhetőek lesznek.

Az intézkedési terv elkészítését egy lakossági fórum előzi meg. A műszaki dokumentáció összefoglalója, valamint a grafikus ábrák publikációja megtalálható lesz a kecskemet.hu/önkormányzat/városfejlesztés elektronikus elérési útvonalon is, amely a fórumhoz lehetőséget biztosít a közvélemény visszajelzéseire, illetve a visszajelzések feldolgozására.