Elkészült a városrehabilitációs projekt Akcióterületi Terve

Megismerte és elfogadta a közgyűlés a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. által készített „Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” Akcióterületi Tervet.

A projektet az önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Türr István Képző és Kutató Intézet Kecskeméti Igazgatóságával (volt Kecskeméti Regionális Képző Központ), valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió szervezetével. A pályázat sikeres megvalósítását Támogatói Csoport is segíti, amelynek tagjai: Kecskeméti Civil Kerekasztal, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kecskeméti Városszépítő Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, KIK-FOR Kft., az érintett városrész önkormányzati képviselője (Dr. Szeberényi Gyula Tamás) és a
Rákócziváros – Erzsébetváros – Kossuthváros – Műkertváros városrészi önkormányzat.

A pályázat projektelemei: 12  önkormányzati bérlakás felújítása, közösségi ház felépítése, közterület-fejlesztésen belül a Műkerti sétány felújítása, a Dankó Pista, a Gödröstemető és a Puskás utcán burkolt út építése, a Mezei utca és a Zsinór utca útburkolatának felújítása, növénytelepítés az Erzsébet – és Kossuth körút mentén, fedett buszvárók építése a Műkerti sétányon és az Erzsébet körúton. Az akcióterületen sportudvart, játszóteret és hulladékgyűjtő pontot alakítanak ki, fákat, cserjéket telepítenek, és 8 tevékenységi területen 25 kísérő rendezvény, úgynevezett „Soft” elem is megvalósul.

A „Soft” elemekre fordítandó összeg az összköltségvetésből mintegy 42,6 millió forint, amelyre pályázatot ír ki az önkormányzat. A megvalósítandó elemek: .a helyi kötődést és büszkeséget elősegítő tartalomfejlesztés, környezetállapot javítására szervezett programok lebonyolítása a helyi közösség erősítése jegyében, mozgással az egészségért – sportnap megszervezése az akcióterületen, a helyi közösség összekovácsolását elősegítő programok és rendezvények, a helyi környezettudatosságot elősegítő programok, családsegítő szolgáltatások fejlesztése, bővítése, közbiztonság erősítését szolgáló programsorozat.

A városrehabilitációs projekt teljes elszámolható költsége 565.177.500 forint, amelyhez a kormány döntése alapján az adható támogatás maximális (indikatív) összege 480.400.875. forint, az önkormányzati önerő 81.209.634 forint, a másik két konzorciumi partner által biztosított önerő pedig mintegy 3,5 millió forint.

Kategória: Hírek