ELKÉSZÜL KECSKEMÉT ZAJTÉRKÉPE

Lezárult a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, amelynek nyertesei a Vibrocomp Kft. és a GEOlevel Kft. mint közös ajánlattevők. A projekt 64.315.000 forint uniós támogatással, összesen 67.700.000 forintból valósul meg.

A projekt mai, ünnepélyes nyitórendezvényén részt vett Katonáné Szabó Gabriella környezetvédelemért felelős alpolgármester, Öveges László, Kecskemét főépítésze, a nyertes cégek képviselői, valamint Uhlig Rita, a projektmenedzsment feladatokat ellátó Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.

A projektnek köszönhetően hosszú távon csökkenhet Kecskeméten a környezeti zajszennyezés. Elkészül a város stratégiai zajtérképe, és intézkedési terve, amely a zajcsökkentést célzó döntések alapjául szolgál.

A zajtérkép valójában egy várostérkép, amely térképes formában különböző színekkel ábrázolja a zajterhelés mértékét. A zajtérkép az előírásban szereplő zajforrásokat veszi figyelembe, elsősorban számításokra épül, és tetszőlegesen választott felületnagyság-bontásban, épületről-épületre jeleníti meg a terület tényleges zajterhelését. A zajtérképen külön zajforrásonként lesz bemutatva a közúti forgalom okozta zajterhelés, a vasúti forgalom okozta zajterhelés és az IPPC üzemek okozta zajterhelés. A megfelelő zajtérképek után a stratégiai küszöbértékekkel összehasonlítva számítható a konfliktustérkép, amely megjeleníti a meglevő zajterhelés okozta tényleges problémákat, konfliktushelyzeteket.

A stratégiai zajtérkép az interneten keresztül is elérhető lesz. A zajtérkép elkészítése után kezdődik a munka a zajcsökkentés elérésére, azaz a zajcsökkentési intézkedési terv kidolgozása, annak meghatározása, hogy Kecskeméten mi okoz beavatkozást igénylő terhelést, és azt miként lehet kezelni. A projekt eredményeképpen Kecskeméten, hosszú távon csökkenni fog a zajterhelés, a csendesebbé váló városi környezetben nőhet az ingatlanok forgalmi értéke, megvalósul a lakosság megfelelő tájékoztatása és növekedhet a környezettudatosság.