ELFOGADTA A KÖZGYŰLÉS KECSKEMÉT ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERVÉT

Elfogadta Kecskemét közgyűlése a zajcsökkentési intézkedési tervet, ezzel gyakorlatilag lezárult a 64.315.000 forint uniós és hazai támogatással, 67.700.000 forint összköltséggel megvalósuló„Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című, KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003 azonosító számú projekt.

Mint ismeretes, a közbeszerzési eljárással kiválasztott „Vibrocomp– GEOlevel” Konzorcium első körben a stratégiai zajtérképeket készítette el, majd ezek elfogadása után készült a zajcsökkentési intézkedési terv. A zajtérképek alapján megállapítható volt, hogy Kecskeméten a közúti és vasúti közlekedés okoz beavatkozást igénylő zajterhelést, ezért az intézkedési terv elsősorban ezen zajok csökkentésére irányul, összhangban a város fejlesztési – főként közlekedésfejlesztési- projektjeivel.

Az intézkedéseket a terv két fázisban csoportosítja, az elsőfázisban lévőket 5 éven belül, a második fázisban lévőket pedig 5-10 éven belül kell megvalósítani. A feladatok esetében az intézkedési terv azt is jelzi, hogy kinek a felelőssége a megvalósítás: például vasúti zaj csökkentése esetén a MÁV-é, országos közutak esetében az államé (tehát országos feladat), vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-é.

Az első fázisba a közúthálózat fejlesztése kapcsán bekerült az északi elkerülő út – 445. számú főút létrehozása, az északi elkerülő út – 445. számú főút M5 autópálya –5218. j. út közötti szakasz, az 54.sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút közötti szakaszokon, az Izsáki út négysávos kapacitásbővítése, a Nagykörút ütemezett fejlesztése (kapcsolódva az egyéb térséget érintőprojektekhez), az Akadémia u. – Sport u. által kijelölt körirányú út fejlesztése (52. sz. főút – Halasi út között), tervezett 541. sz. főút, a 441. sz. főút fejlesztése (és Ceglédi úti műtárgy).

Szintén az első fázis részét képezi a közösségi közlekedés fejlesztése, a tömegközlekedés előnyben részesítése, a korszerű autóbuszok beszerzése, P+R hálózat kiépítése, környezetében a közösségi közlekedési vonalak integrálásával. Szükséges továbbá a város egyes zónáiban a terület jellegéhez illő parkolási rendszer – és a férőhelyhiányos területeken pakolásszabályozás – bevezetése, az egyéni és közösségi közlekedés, illetve a távolsági, városkörnyéki és városi közlekedési eszközök közötti hatékony eszközváltási rendszer kialakítása. Az útfelületeken a kopóréteg cseréje is folyamatos feladat lesz.

A második fázisban szükségesek a további hálózatfejlezstések, a nehézjárművek közlekedésének további korlátozása, és további sebességcsökkenés. A Belváros környezetminőségi szempontból kiemelten védett lehet. A zajtérkép alapján a közlekedési rendszerhez igazított településtervezést lehet végrehajtani, megállapíthatók a főutaktól szükséges védőtávolságok. A magas zajkibocsátású
főutak mellé intézmény, kereskedelmi, szolgáltató létesítmény építése javasolt.

A vasúti zaj csökkentése érdekében a MÁV feladata lesz zajárnyékoló fal létesítése a legnagyobb zajjal terhelt területeken.

A zajtérképek és az intézkedési terv megtekinthető a www.kecskemet.hu/zajterkepaloldalon.