Együttműködési megállapodást írtak alá Szolnok és Kecskemét városfejlesztő társaságainak vezetői

A 2014 és 2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra történő felkészülés jegyében a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja a két megyei jogú város, Kecskemét és Szolnok, illetve várostérségeik fejlesztési céljainak összehangolása, az egymást erősítő hatások kiaknázása, a Kecskemét-Szolnok gazdasági tengely megerősödésének elősegítése.

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes, sajtónyilvános aláírásának helyszíne volt tegnap a szolnoki Városháza. Az eseményen részt vett Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere és dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere.

A 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési időszakot előkészítő stratégiákból és programtervezetekből kiolvasható, hogy a siker kulcsát, azaz a fejlesztési források hatékony megszerzését a versenyszellem helyett egyre inkább az együttműködési készség fogja befolyásolni. A klasszikus „kispályázatok” mellett a tervezetekben a több település összefogásával előkészített, térségi hatású projektcsomagok preferáltak. A források megszerzéséért folytatott „harcban” az a város lehet tehát sikeres, amely meglátja és megragadja az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) „csapágyvárosokként” definiálja a Budapesttől 40-80 km-es sugarú városgyűrűben elhelyezkedő, kedvező logisztikai és gazdasági potenciállal rendelkező középvárosokat. Kecskemét és Szolnok természet- és közlekedésföldrajzi adottságai, közigazgatási szerepköre és a városok előtt álló hasonló kihívások következtében, a települések érdekei és fejlesztési céljai bizonyos területeken összekapcsolódnak. A két város felismerte az együttműködésben és az összefogásban rejlő szinergikus, azaz egymást erősítő lehetőségeket. A városok fejlesztésével megbízott két önkormányzati gazdasági társaság kapcsolatfelvétele elindította a közös gondolkodást, az együttműködési megállapodás megfelelő alapot biztosít majd az összehangolt fejlesztési akcióik előkészítéséhez és megvalósításához.

Az együttműködési megállapodás, amelyet a két városfejlesztő társaság vezetői, Kecskemét részéről Uhlig Rita ügyvezető asszony és a szolnoki fél részéről Csatári István vezérigazgató írt alá, különösen a következő tevékenységek megvalósítását célozza:

  • stratégiai tervezés összehangolása,

  • aktív részvétel a Bács-Kiskun megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési dokumentumai társadalmasítási folyamatában, a közös fejlesztési elképzelések és programok képviselete; részvétel és érdekképviselet a megyeközi, térségi és országos szintű egyeztetéseken

  • közös fejlesztési programok megfogalmazása (pl. régiókon átnyúló Integrált Területi Beruházások), a tervezési folyamatok összehangolása, kölcsönös részvétel az Integrált Településfejlesztési Stratégiák megalkotásában

  • Közép-Alföldi Gazdaságfejlesztési Program kidolgozása az agrár-élelmiszeripar és járműipar fejlesztési környezetének kialakítása, erősítése érdekében

  • hazai, uniós és egyéb nemzetközi (pl. Norvég és Svájci Alap) projektek kidolgozása és megvalósítása

  • közös beszerzések (pl. térinformatikai szoftverek, adatbázisok) lebonyolítása

  • szakmai fórumok, konferenciák és városfejlesztési programok szervezése

A városfejlesztő társaságokat az önkormányzatok 2007 és 2008 között az integrált városfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületeken megvalósítandó város-rehabilitációs beavatkozások végrehajtására hozták létre. A cégek hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet képesek biztosítani a projektek megvalósításához, olyan forrás és tervezési koordinációt valósítanak meg, amely révén a város-rehabilitációs tevékenységek tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik. A szervezetek alkalmasak partnerségi együttműködésre, esetlegesen magántőke bevonására is.

Működésük első négy éve alatt a két városfejlesztő társaság számtalan projekt előkészítésével és lebonyolításával, több milliárd forint pályázati támogatás elnyerésével bizonyította életképességét és rátermettségét.

A cégek vezetőiben komoly a szándék a hosszú távú és eredményekben mérhető kapcsolat kialakítására, az együttműködés következő fázisaként egy közös stratégia tervezési munkacsoport elindítását tervezik.

Az országos szinten is példaértékű kezdeményezés a városok elöljáróinak maximális támogatását élvezi, Szalay Ferenc és Dr. Zombor Gábor polgármesterek a megállapodás aláírását a Közép-Alföldi Gazdasági Együttműködés megvalósulása érdekében megtett első lépésnek tekintik.

Kategória: Hírek