DIÁK ELŐADÓK A BÁNYAI GIMNÁZIUMBAN

A második természettudományos szakmai napot tartották ma a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című projekt keretében, amely 215.299.350 forint uniós és hazai támogatással valósul meg.

A résztvevőket dr. Lukács Lajos, a Bányai Júlia Gimnázium igazgatója köszöntötte. A konferencia érdekessége volt, hogy a felkészító tanárok munkája nyomán számos diák szólalt meg, mellettük pedig Kiss Róbert, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium okleveles matematika-kémia-számítástechnika szakos tanára és Hatvani Dávid okleveles környezetkutató, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos segédmunkatársa tartott előadást.

Az előadók a legkülönbözőbb természetudományos témákat és területeket vonultatták fel, a robotvezérelt játék szimulációtól kezdve, az acetanilid előállításán, a kristályokon, az atomokon és az édesvízi parányokon át a napkollektor optimalizálásig. A konferencia tematikája szorosan kapcsolódott a Bányai gimnáziumban zajló fejlesztéshez, amelynek lényeges célja, hogy kísérletekkel, gyakorlatokkal érthetőbbé, szerethetőbbé tegye a tanulók számára a természettudományos tantárgyakat. A projekt során modern természettudományos közoktatási laboratórium jön létre jelentős eszközfejlesztéssel. Szintén pályázati forrásból történik a megfelelő szakemberek – labóratórium vezetője és két laboráns – bérének finanszírozása, valamint számos pedagagógus képzése.

A pályázat során követelményként fogalmazódott meg, hogy a kialakuló laboratórium több feladatellátási helyet szolgáljon ki. Ezért együttműködés jött létre a Bolyai gimnáziummal, a Katona gimnáziummal, a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvodájával, a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájával, Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolájával, Németh László Gimnáziumával, Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolájával, Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolájával, a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolájával, a Kecskeméti Református Általános Iskolával, a Református gimnáziummal, az Arany János iskolával, a Lánchíd utcai iskolával, a Móra Ferenc iskolával, a Zrínyi iskolával, Magyar Ilona iskolával, valamint a Kadafalvi iskolával. A projektben összesen 18 feladatellátási hely vesz részt, amelyek rendszeresen tartanak majd tanórákat a természettudományos laboratóriumban.

Kategória: Referenciák